Loại phòng

Khách sạn Mekong 66

Deluxe City View

 • Số lượng: 11
 • Diện tích: 30m2
 • Giường: 2
 • Số người: 2
Giá: 600.000 VNĐ Chi tiết

Deluxe

 • Số lượng: 4
 • Diện tích: 45m2
 • Giường: 2
 • Số người: 2
Giá: 500.000 VNĐ Chi tiết

Superior

 • Số lượng: 13
 • Diện tích: 25m2
 • Giường: 1
 • Số người: 2
Giá: 400.000 VNĐ Chi tiết

Standard

 • Số lượng: 15
 • Diện tích: 25m2
 • Giường: 1
 • Số người: 2
Giá: 300.000 VNĐ Chi tiết